SUBMENU

AKTUÁLNĚ

ZAHÁJENÍ DISTANČNÍ VÝUKY

Vážení rodiče a zákonní zástupci, od 1. 3. 2021, kdy byly všechny mateřské školy uzavřeny usnesením vlády ČR, zahajujeme distanční výuku pro předškolní děti (děti, které jsou v posledním roce před vstupen do základní školy). Všechny informace naleznete v kolonce "DISTANČNÍ VÝUKA". Mgr. Lenka Žáková

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL OD 1. 3. 2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci, dle usnesení vlády ČR budou všechny mateřské školy od 1. 3. do 21. 3. 2021 uzavřeny. Potvrzení o uzavření školy nevydává mateřská škola. Rodič vyplní Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy a na konci měsíce předá zaměstnavateli. Žádost naleznete na stránkách ...

OPATŘENÍ OD 25. 2. 2021

Prosíme všechny osoby vstupující do budovy mateřské školy, aby vstupovaly pouze s respirátorem nebo zdravotní obličejovou maskou.

SNÍŽENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, úplata za předškolní vzdělávání, tzv. školné, bude snížena pouze dětem, jejichž třída byla uzavřena z důvodu výskytu Covid-19 (karanténa) nebo z provozních důvodu a to po dobu delší než 5 pracovních dnů. Mgr. Lenka Žáková

OTEVŘENÍ 3. třídy v MŠ Michlova

Vážení rodiče, 3.třída MŠ Michlova bude od čtvrtka 25. 2. 2021 v provozu. Mgr. Lenka Žáková

OTEVŘENÍ ZELENÉ třídy MŠ Poděbradova

Vážení rodiče, ZELENÁ třída MŠ Poděbradova bude od pondělí 22. 2. 2021 v provozu. Mgr. Lenka Žáková

OTEVŘENÍ 1.třídy MŠ Michlova

Vážení rodiče, 1. třída MŠ Michlova bude od pondělí 22. 2. 2021 v provozu. Mgr. Lenka Žáková

OTEVŘENÍ 3.třídy BERUŠEK MŠ Zahradní

Milí rodiče, od pondělí 22. 2. 2021 otevíráme 3.třídu Berušek. Třída bude fungovat v běžném režimu. Mgr. Lenka Žáková

UZAVŘENÍ 3.třídy v MŠ Michlova

Ředitelka mateřské školy Domažlice, p.o. rozhodla o uzavření 3.třídy v MŠ Michlova 565. Důvodem je výskyt COVIDU-19 a nařízená karanténa Krajskou hygienickou stanicí. Uzavření potrvá od 18. 2. minimálně do 20. 2. 2021, pro děti, které půjdou na testy a budou negativní nebo do 24. 2. 2021 pro děti ...

PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY DĚTÍ 1. třídy MŠ Michlova

Vážení rodiče, vzhledem k dalšímu výskytu COVID-19 v MŠ Michlova Domažlice se dětem, které byly v zařízení dne 9.2.2021 v testovaných třídách prodlužuje karanténa do 19.2.2021. Vzhledem k prodloužení karantény by u dětí testovaných dne 12.2.2021 s NEGATIVNÍM výsledkem měl další test být proveden ...

PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ 3.třídy BERUŠEK v MŠ Zahradní

Ředitelka mateřské školy Domažlice, p.o. rozhodla o PRODLOUŽENÍ uzavření třídy BERUŠEK v MŠ Zahradní z provozních důvodů a to od 15.2. minimálně do 19. 2. 2021. Rodiče dětí mohou požádat o vystavení potvrzení o uzavření třídy ředitelku školy emailem: ms4.domazlice@seznam.cz nebo telefonicky 70318 ...

UZAVŘENÍ ZELENÉ TŘÍDY v MŠ Poděbradova

Ředitelka mateřské školy Domažlice, p.o. rozhodla o uzavření ZELENÉ TŘÍDY v MŠ Poděbradova. Důvodem je výskyt COVIDU-19 a nařízená karanténa Krajskou hygienickou stanicí. Uzavření potrvá minimálně do 19. 2. 2021. Karanténa a testování bylo nařízeno dětem, které byly přítomné v MŠ dne 8.2. a 9.2. ...

UZAVŘENÍ 1.třídy v MŠ Michlova

Ředitelka mateřské školy Domažlice, p.o. rozhodla o uzavření 1.třídy v MŠ Michlova 565. Důvodem je výskyt COVIDU-19 a nařízená karanténa Krajskou hygienickou stanicí. Uzavření potrvá minimálně do 15. 2. 2021. Karanténa a testování bylo nařízeno dětem, které byly přítomné v MŠ dne 5. 2. 2021. Rodi ...

UZAVŘENÍ 3.třídy BERUŠEK v MŠ Zahradní

Ředitelka mateřské školy Domažlice, p.o. rozhodla o uzavření 3. třídy BERUŠEK od 5. 2. 2021. Důvodem je výskyt COVIDU-19 a nařízená karanténa Krajskou hygienickou stanicí. Třída bude uzavřena minimálně do 14. 2. 2021. Karanténa a testování bylo nařízeno dětem a pedagogickým pracovníkům ze třídy B ...

POTVRZENÍ O PLATBĚ ŠKOLNÉHO

Potvrzení o úhradách plateb školného za předškolní vzdělávání za rok 2020 pro účel slevy na dani budou vydávány v kanceláři vedoucí školní jídelny v MŠ Michlova od 20. 1. 2021. Po předchozí telefonické domluvě s vedoucí školní jídelny Helenou Horáčkovou, možno vyzvednout v kterékoli MŠ. Potvrzení ...

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2021

Provoz mateřských škol o letních prázdninách ve školním roce 2020/2021 Zde Vám předkládáme plánované uzavření mateřských škol v době letních prázdnin: 1. 7. – 31. 7. 2021 – uzavřena MŠ Michlova 19. 7. – 13. 8. 2021 – uzavřena MŠ Zahradní 1. 8. – 27. 8. – uzavřena MŠ Poděbradova Všechny mateřské š ...

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

Milí rodiče a zákonní zástupci, v době Vánočních prázdnin budou mateřské školy Zahradní 471, Poděbradova 53 a Michlova 565 v provozu následovně: 23. 12. 2020 bude v provozu pouze MŠ Poděbradova 53 - jen pro děti, které byly nahlášené k docházce na tento den. Od 28. 12. do 31. 12. 2020 budou všech ...

OTEVŘENÍ SPECIÁLNÍ TŘÍDY MŠ Zahradní

Rozhodnutím KHS Plzeň bude provoz 4. třídy ,,Broučků" obnoven od pátka 10. 12. 2020.

UZAVŘENÍ SPECIÁLNÍ TŘÍDY MŠ ZAHRADNÍ

KHS Plzeňského kraje nařídila uzavřít speciální třídu "Broučků" v MŠ Zahradní 471. Třída je uzavřena z důvodu nařízené karantény minimálně do 10. 12. 2020. Děkujeme za pochopení. V případě dalších změn Vás budeme informovat. V Domažlicích dne 2. 12. 2020 Mgr. Lenka Žáková ředitelka školy

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Milí rodiče a zákonní zástupci, od 2. 11. 2020 jsou všechny mateřské školy - Poděbradova 53, Michlova 565 a Zahradní 471, v běžném provozu. Mgr. Lenka Žáková

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRADNÍ

Vážení rodiče a zákonní zástupci, ředitelka mateřské školy rozhodla po dohodě se zřizovatelem o přerušení provozu od 26. 10. do 31. 10. 2020 v MŠ Zahadní 471 a to z důvodu nízkého počtu dětí přihlášených k docházce. Děkujeme za pochopení. V Domažlicích dne 20. 10. 2020 Mgr. Lenka Žáková ředitelka ...

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PODĚBRADOVA

KHS Plzeň nařídila od 16. 10. 2020 do 23. 10. 2020 karanténu v mateřské škole Poděbradova 53 v Domažlicích všem dětem i zaměstnancům, kteří byli v termínu 7. - 9. 2020 v mateřské škole. Testování zaměstnanců ani dětí nařízeno nebylo. Sledujte zdravotní stav dětí, pokud se vyskytnou jakékoli zdrav ...

DOPORUČENÝ POSTUP U AKUTNÍCH ONEMOCNĚNÍ V PRŮBĚHU PANDEMIE COVID-19

Vážení rodiče, zde naleznete základní informace o tom, co dělat v případě výskytu projevů onemocnění u Vašeho dítěte. Podrobnější popis naleznete v příloze. VÝSKYT INFEKTU U DĚTÍ V MŠ V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžád ...

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Od 10. 9. 2020 platí povinost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách a tedy i v mateřské škole. Při vstupu do budov mateřských škol dodržujte tuto povinnost a roušky noste. Děkujeme.

PROVOZ OD 1. 9. 2020 - COVID-19

Milí rodiče, od 1. 9. 2020 jsme nastavili v provozu MŠ několik základních pravidel. Prosíme o jejich dodržování. O každé změně Vás budeme informovat prostřednictvím osobního kontaktu na třídách, webových stránek, vývěsek na nástěnkách, popř. e-mailem. DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VSTUPUJTE POUZE ZDRAVÍ, BEZ ...