SUBMENU

AKTUÁLNĚ

DOPORUČENÝ POSTUP U AKUTNÍCH ONEMOCNĚNÍ V PRŮBĚHU PANDEMIE COVID-19

Vážení rodiče, zde naleznete základní informace o tom, co dělat v případě výskytu projevů onemocnění u Vašeho dítěte. Podrobnější popis naleznete v příloze. VÝSKYT INFEKTU U DĚTÍ V MŠ V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžád ...

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Od 10. 9. 2020 platí povinost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách a tedy i v mateřské škole. Při vstupu do budov mateřských škol dodržujte tuto povinnost a roušky noste. Děkujeme.

PROVOZ OD 1. 9. 2020 - COVID-19

Milí rodiče, od 1. 9. 2020 jsme nastavili v provozu MŠ několik základních pravidel. Prosíme o jejich dodržování. O každé změně Vás budeme informovat prostřednictvím osobního kontaktu na třídách, webových stránek, vývěsek na nástěnkách, popř. e-mailem. DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VSTUPUJTE POUZE ZDRAVÍ, BEZ ...

VÝŠE STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO OD 1. 9. 2020

Od 1. 9. 2020 se zvyšuje cena celodenního stravování pro všechny děti. Nové ceny stravování za den: děti do 6 let....40,- Kč děti od 7 do 10 let....43,- Kč Výše školného se nezměnila. Pro školní rok 2020/2021 zůstává 300,- Kč měsíčně.