SUBMENU

AKTUÁLNĚ

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Milí rodiče a zákonní zástupci, od 2. 11. 2020 jsou všechny mateřské školy - Poděbradova 53, Michlova 565 a Zahradní 471, v běžném provozu. Mgr. Lenka Žáková

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRADNÍ

Vážení rodiče a zákonní zástupci, ředitelka mateřské školy rozhodla po dohodě se zřizovatelem o přerušení provozu od 26. 10. do 31. 10. 2020 v MŠ Zahadní 471 a to z důvodu nízkého počtu dětí přihlášených k docházce. Děkujeme za pochopení. V Domažlicích dne 20. 10. 2020 Mgr. Lenka Žáková ředitelka ...

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PODĚBRADOVA

KHS Plzeň nařídila od 16. 10. 2020 do 23. 10. 2020 karanténu v mateřské škole Poděbradova 53 v Domažlicích všem dětem i zaměstnancům, kteří byli v termínu 7. - 9. 2020 v mateřské škole. Testování zaměstnanců ani dětí nařízeno nebylo. Sledujte zdravotní stav dětí, pokud se vyskytnou jakékoli zdrav ...

DOPORUČENÝ POSTUP U AKUTNÍCH ONEMOCNĚNÍ V PRŮBĚHU PANDEMIE COVID-19

Vážení rodiče, zde naleznete základní informace o tom, co dělat v případě výskytu projevů onemocnění u Vašeho dítěte. Podrobnější popis naleznete v příloze. VÝSKYT INFEKTU U DĚTÍ V MŠ V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžád ...

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Od 10. 9. 2020 platí povinost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách a tedy i v mateřské škole. Při vstupu do budov mateřských škol dodržujte tuto povinnost a roušky noste. Děkujeme.

PROVOZ OD 1. 9. 2020 - COVID-19

Milí rodiče, od 1. 9. 2020 jsme nastavili v provozu MŠ několik základních pravidel. Prosíme o jejich dodržování. O každé změně Vás budeme informovat prostřednictvím osobního kontaktu na třídách, webových stránek, vývěsek na nástěnkách, popř. e-mailem. DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VSTUPUJTE POUZE ZDRAVÍ, BEZ ...

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Organizace školního roku 2020/2021 Období vzdělávání ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020 a bude ukončeno ve středu 30. června 2021. Podzimní prázdniny - čtvertek 29. října a pátek 30. října 2020 Vánoční prázdniny - od středy 23. prosince 2020 do neděle 3. ledna 2021, vzdělávání z ...

VÝŠE STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO OD 1. 9. 2020

Od 1. 9. 2020 se zvyšuje cena celodenního stravování pro všechny děti. Nové ceny stravování za den: děti do 6 let....40,- Kč děti od 7 do 10 let....43,- Kč Výše školného se nezměnila. Pro školní rok 2020/2021 zůstává 300,- Kč měsíčně.