SUBMENU

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, zákonné zástupce na DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, který se koná 17. dubna 2019 od 8:00 do 16:00 ve všech budovách mateřských škol - Zahradní 471, Poděbradova 53 a Michlova 565.

Prosíme, nenavštěvujte mateřskou školu v době odpoledního spánku dětí tj. od 11:30 do 14:00.

Tento den je určen rodičům dětí, které půjdou k zápisu na příští školní rok, ale zároveň i rodičům dětí, které již mateřskou školu navštěvují. Zákonní zástupci mohou nahlédnout do prostor školy a jednotlivých tříd, mohou sledovat práci s dětmi, využívané pomůcky či celkové vybavení a seznámit se s provozem. Rádi Vám zodpovíme případné dotazy k organizaci dne či vzdělávání dětí předškolního věku.

V tento den je možné si vyzvednout  na jednotlivých pracovištích dokumenty k zápisu na nový školní rok.

 

Těší se na Vás tým pedagogů a zaměstnanců školy