SUBMENU

SCHŮZKY RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Milí rodiče, 

zveme Vás na schůzky, na kterých se dozvíte základní informace o provozu mateřské školy, kam bylo Vaše dítě přijato, o režimu dne či o akcích v průběhu školního roku. Seznámíte se se školním řádem a dalšími dokumenty školy. Dozvíte se, jakým způsobem hradit úplatu za školné a stravné a rádi zodpovíme Vaše další dotazy.

Schůzky proběhnou v těchto termínech na jednotlivých MŠ:

MŠ Zahradní – 12. 6. 2019 od 16 hod.

MŠ Poděbradova – 13. 6. 2019 od 16 hod.

MŠ Michlova – 20. 6. 2019 od 17 hod.