SUBMENU

SNÍŽENÍ ŠKOLNÉHO ZA MĚSÍC KVĚTEN

Vážení rodiče,

 

oznamuji Vám, že za měsíc KVĚTEN snižujeme úplatu za předškolní vzdělávání (dále jen školné) na poměrnou část a to na 80,- Kč z původních 300,- Kč. Dále budete platit stravné dle případné docházky dítěte v měsíci květnu.

Od června je pak výše školného běžná a to 300,- Kč.

Důvodem je obnovení provozu MŠ od 25. 5. 2020.

 

Mgr. Lenka Žáková

ředitelka