SUBMENU

VYZVEDNUTÍ VĚCÍ DĚTÍ ZE ŠATEN A TŘÍD

Věci Vašeho dítěte, které již do konce školního roku nenastoupí k docházce, si můžete vyzvednout ze šaten od pondělí do pátku na každé mateřské škole a to nejlépe v době od 10:00 do 11:00, kdy jsou přítomné děti venku.

Děkujeme.