SUBMENU

DOPORUČENÝ POSTUP U AKUTNÍCH ONEMOCNĚNÍ V PRŮBĚHU PANDEMIE COVID-19

Vážení rodiče,

 

zde naleznete základní informace o tom, co dělat v případě výskytu projevů onemocnění u Vašeho dítěte. Podrobnější popis naleznete v příloze.

 

  • VÝSKYT INFEKTU U DĚTÍ V MŠ

V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit zprávy od lékaře.

Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič. Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost omlouvá jen rodič.

 

  • VSTUPNÍ FILTR V MŠ

Rodiče jsou povinni ověřit před příchodem do MŠ, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.

Při vstupu do MŠ může pověřená osoba namátkově ověřit, zda dítě nemá projevy onemocnění (např. měření teploty).

Dítě s projevy akutního onemocnění (respiračního, střevního či jiného infekčního) nesmí být zařazeno do kolektivu – zodpovídají rodiče.

Pokud jsou při vstupním filtru zjištěny projevy nemoci, dítě nevstupuje do MŠ a je zajištěna izolace. Dítě je předáno bezodkladně zákonným zástupcům.

 

  • ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ V DOBĚ POBYTU DÍTĚTE V MŠ

Pokud se akutní infekční onemocnění u dítěte projeví v MŠ (vzestup teploty, kašel, rýma, bolest hlavy, nápadná únava, schvácenost, či jiná změna zdravotního stavu) zajistí škola izolaci dítěte od ostatních dětí a zaměstnanců školy a informuje okamžitě zákonného zástupce.

Zákonný zástupce (nebo jím pověřená osoba) převezme dítě v MŠ bez zbytečného odkladu.

Doma rodiče zahájí běžnou léčbu, telefonicky informují lékaře a domluví se na dalším postupu.

V nejasných případech zákonný zástupce kontaktuje lékaře  (telefonicky, emailem), konzultuje s ním stav dítěte a případně domluví termín klinického vyšetření dítěte v ordinaci.

 

  • PROJEVY AKUTNÍHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

1. teplota – měříme vždy bezkontaktně, vždy uvážit odchylku měření, výsledná hodnota je průměrem nejméně 2 měření

2. kašel – je přirozený reflex k ochraně a očistě dýchacích cest, může provázet chronická onemocnění, při nichž většinou není hojný, ani záchvatovitý, jako akutní prov hodnotíme situaci, když dítě zřejmě a často vykašlává nebo je naopak drážděno k častému suchému kašli

3. rýma – je častým projevem chronických onemocnění (serózní – „vodová“), jako projev akutního onemocnění hodnotíme, pokud je hojná sekrece z nosu vyžadující častější nosní hygienu nebo pokud se změní hlas dítěte (tzv. huhňání)

4. chrapot

5. bolesti v krku

6. bolesti hlavy

7. kožní výsev

8. zvracení

9. průjem

10. bolesti břicha

11. bolest svalů a kloubů

12. schvácenost

 

Přílohy