SUBMENU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Období školního roku 2017/2018 začne v pondělí 3. září 2018 a bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou v termínu od 11. 2. do 17. 2. 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. Období školního roku 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.