SUBMENU

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Obsah vzdělávání v domácím prostředí

Obsah vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které se v rámci činností prolínají a rozvíjí všechny oblasti vývoje dítěte.

Zde předkládáme činnosti pro inspiraci. Naleznete zde činnosti z běžného života, které mohou rodiče s dítětem provádět v domácím prostředí.

 

Dítě a jeho tělo

 • dostatek pohybu;
 • praktické činnosti podporující jemnou i hrubou motoriku (utírání nádobí, zalévání květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu, zametání...);
 • hry se stavebnicemi (podle plánku i bez něj), s míčem, navlékání korálků, grafomotorické pracovní listy
 • sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování);
 • hry s pískem, tvoření s modelínou, hlínou apod.

Dítě a jeho psychika

 • čtení pohádek, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě může být i v roli vypravěče, rodič i v roli posluchače);
 • zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů a změn (klíčení rostlin, sledování počasí, staveb domů…);
 • hry podporující paměť (pexeso, Kimovy hry, hry se slovy, „Co zmizelo z řady“…)
 • manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, vůně, tvar, materiál…);
 • třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, párování ponožek, hledání stejného podle kritéria – barva, tvar…);
 • hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání detailů ma obrázku, Kde je umístěn pes?, procvičování pravolevá orientace, pojmy nad, pod, vedle…)

Dítě a ten druhý

 • společenské hry;
 • hry s pravidly;
 • komunikace s druhými, vzájemná interakce (pravidla komunikace, otázka a odpověď…)

Dítě a společnost

 • zvyky a tradice ve svém okolí;
 • pravidla soužití (jak se chováme doma, v obchodě, v kině…);
 • námětové hry (hraní rolí – na rodinu, na hasiče, na prodavačku…);
 • poslech hudby, seznamování se s uměním apod.

Dítě a svět

 • poznávání okolí;
 • pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…);
 • seznamování se s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…) apod.

 

Co by mělo být nejdůležitější?

 • Věnujme dítěti soustředěnost a pozornost. To znamená vyhradit si na dítě čas, kdy se nebudeme věnovat jiným činnostem, kdy budeme plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláme.
 • Povídejme si s dítětem, vyprávějme si.
 • Každý den si najděme chvíli na čtení. Nikdy není brzo na to začít dětem číst, nikdy není pozdě začít dětem číst. Můžeme si z toho vytvořit krásný večerní rituál před spaním.
 • Důvěřujme svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. Nebojme se, že rozbije talíř, vyleje vodu, rozsype mouku…to se přece stane i nám. Využijme takové situace k tomu, že není problém chybovat, ale učme se po sobě uklidit (i když to nebude dokonalé).
 • Zapojujme dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně.
 • Hrajme s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, domino, Černý Petr, Člověče, nezlob se…)
 • Dopřejme dítěti dostatek různorodého pohybu (vycházky do přírody, dětská hřiště, běhání, poskoky, překážky…)
 • Učme dítě dodržovat pravidla (chování, stolování, poděkovat, poprosit…).

 

„Chovejme se k dětem s laskavou důsledností“ Z. Matějček

 NPI ČR, 2020, Mgr. Hana Splavcová