SUBMENU

ÚKOLNÍČKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Na tomto místě naleznete ÚKOLNÍČKY PRO PŘEDŠKOLÁKY, které budeme od září do června postupně přidávat každý týden jako jednu z možností distančního vzdělávání dětí předškolního věku, které se připravují na vstup do základní školy a nemohou z nějakého důvodu mateřskou školu pravidelně navštěvovat (uzavření MŠ, karanténa dítěte, dlouhodobá nemoc apod.). 

ÚKOLNÍČKY jsou vždy tematické k probíhajícímu období a korespondují se Školními vzdělávacími programy našich mateřských škol.

V rámci distanční výuky bude probíhat hodnocení vypracovaných Úkolníčků či dalších nabídnutých úkolů a to formou telefonického rozhovoru rodičů a učitelek, popř. předáním vypracovaných úkolů učitelkám.

 

 

 

Přílohy