SUBMENU

DISTANČNÍ VÝUKA

DISTANČNÍ VÝUKA

Milí rodiče a zákonní zástupci, od 1. 3. 2021, kdy byly usnesením vlády ČR uzavřeny všechny mateřské školy, zahajujeme distanční výuku pro předškolní děti (děti v poslední roce před nástupem do základní školy). Rodiče dětí jsou povinni nabídku distanční výuky využívat a konzultovat plnění s učite ...

VIDEA Z MŠ PRO DĚTI

Milé děti a rodiče, protože není možné navštěvovat mateřskou školu, učitelky si pro vás připravily krátká videa s činnostmi, které můžete provádět okamžitě při sledování nebo je nejprve shlédnout a potom zkusit samostatně. Videa najdete v kolonce VIDEA Z MŠ PRO DĚTI. Věříme, že se vám budou líbit ...

INSPIRATIVNÍ VIDEA PRO RODIČE

Národní pedagogický institut ČR připravil pro rodiče předškolních dětí v mateřské škole inspirativní videa. Videa mají inspirovat rodiče k zapojení dětí do běžných denních činností tak, aby byly děti dobře připravené na vstup do první třídy. Zde jsou odkazy na jednotlivá videa: Úvod k sérii https ...