SUBMENU

Akce mateřské školy

Plán akcí MŠ ve školním roce 2020/2021

Přesné termíny akcí budou rovněž zveřejněny na informační nástěnce v MŠ.

Během 1. pololetí nebudeme s dětmi navtěvovat veřejná divadelní předtavení z důvodu prevence nákazy.

ZÁŘÍ 2020

- zahájení školního roku

- adaptace dětí v novém prostředí

Fotografování dětí proběhne 24. září od 8.00 hodin v mateřské škole. Pozadí fotografie bude vánoční téma.

Při focení dětí budou dodržována hygienická doporučení.

 

ŘÍJEN 2020

 Divadlo v MŠ 

 Sokolovna 

               - vybíráme 10,- Kč

               - s sebou: batůžek, pití, sportovní obuv, sportovní oblečení

 Podzimní prázdniny

 Keramická dílna - Vybíráme 50,- Kč.

 

Sokolovnu budou v 1. pololetí navštěvovat starší děti, mladším dětem necháváme čas na adaptaci a v 2. pololetí školního roku se zapojí všechny děti.

O návštěvě budete informováni v šatnách dětí, formou nástěnek.

 

LISTOPAD 2020

 Jóga

 Sférické kino

 Keramická dílna - vánoční  téma

 Keramická dílna s rodiči 

 Sokolovna

 Screening zraku

        

PROSINEC 2020

 Mikulášská nadílka v MŠ

 Vánoční zpívání u stromečku

 Sokolovna

Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021

 

LEDEN 2021

 Sokolovna                

 Divadlo  v MŠ 

Beseda pro rodiče na téma školní zralost ( dle hygienických podmínek) 

Screening a vyšetření škoolní zralosti ve spolupráci s PPP Domažlice

Konzultační dny v MŠ

Pololetní prázdniny

 

ÚNOR 2021

Sokolovna

Karneval v MŠ

Jarní prázdniny 22. 2. - 28. 2. 2021

 

BŘEZEN 2021

Keramická dílna v MŠ pro děti a rodiče na téma Velikonoce

Sokolovna

Jóga

Divadlo

 

DUBEN 2021

Den otevřených dveří v MŠ

Sokolovna

Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021

Vystoupení v Penzionu

 

KVĚTEN 2021

Besídka ke Dni matek

Baseballové turnaje

Třídní výlety

Společné fotografování

 

ČERVEN 2021

Návštěvy plaveckého bazénu

Školní výlet

Baseballové turnaje

Den dětí v MŠ

Zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky, nocování ve školce

Tablo

 

Další akce budou plánovány podle aktuální nabídkyve spolupráci s městskou knihovnou, městskou policií, MKS, Domino ap.