SUBMENU

O MŠ

Budova mateřské školy je umístěna v klidné okrajové části města. Okolí MŠ i školní zahrada jsou osázeny vzrostlými stromy a keři.  V roce 2013 byla budova školky zateplena.

Je to účelová dvoupodlažní budova se třemi třídami. V přední části budovy se nachází dvě třídy, v zadním pavilonu třída jedna. Mateřskou školu navštěvuje 81 dětí.

Na výchově a vzdělávání se podílí šest pedagogických pracovnic,které svým dosaženým vzděláním splňují kvalifikační předpoklady a soustavně se dále vzdělávají návštěvami odborných seminářů a studiem odborné literatury. Součástí mateřské školy je školní kuchyně, která zajišťuje vlastní stravování.

Radost Vašich dětí z pobytu v naší školce je pro nás známkou, že svoji práci děláme dobře.

 

Organizace dne:

Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.30 hodin.


Děti se mohou scházet dle potřeby, nejdéle však do 8.30 hodin. Omlouvání dětí z MŠ nejdéle do 8.00 hodin.

Vyzvedávání dětí po obědě od 11.40 do 12.00 ve 2. a 1. třídě a od 12.30 do 12.45 hodin v 3. třídě.

Vyzvedávat děti mohou pouze zákonní zástupci nebo osoby jimi pověřené a uvedené ve zmocnění o předávání dětí.

Režim dne je přizpůsoben podmínkám školy a respektuje věkové zvláštnosti dětí a jejich potřeby. Veškeré aktivity - spontánní, řízené i pohybové probíhají během celého dne. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla.