SUBMENU

Celé Česko čte dětem

Vážení rodiče,

naše mateřská škola se přihlásila do projektu Celé Česko čte dětem. Rádi bychom ve spolupráci s rodinou každého dítěte podpořili myšlenku každodenního čtení dětem a tím posílili vzájemné vazby a vztahy v rodině.

Naše MŠ se do projektu zapojila nejen každodenním čtením dětem, ale také zřízením živé knihovny v budově školy, častější návštěvou knihovny B. Němcové a ve spolupráci s Vámi bychom rádi zrealizovali několik akcí.

Doufáme, že nás v této myšlence podpoříte a samy přijdete s nápadem, jak udělat pro děti tento projekt zajímavý.