SUBMENU

Co je dobré vědět?

Příchod dětí do MŠ

6.30 - 8.30 hodin

Tuto dobu je vhodné dodržovat, pozdní příchody narušují dopolední práci i hru dětí a komplikují úklid.

Odchod dětí z MŠ po obědě

12.00 - 13.00 hod. děti ze zelené a žluté třídy

12.30 - 13.00 hod. děti z červené a modré třídy

Odchod dětí z MŠ odpoledne

14.30 - 17.00 hod. děti ze zelená a žlutá třídy

15.00 - 17.00 hod. děti z červená a modré třídy

Provoz končí v 17.00 hod., kdy se budova zamyká. Snažte se vyzvedávat své děti včas.

Informace

Většinu informací předávají rodičům paní učitelky jednotlivých tříd osobně, ale také je najdete na společné nástěnce u vchodu, kde je také zpřístupněn Školní řád MŠ, Provozní řád zahrady, Provozní řád školní jídelny, Školní vzdělávací plán a další důležité informace pro všechny rodiče. Informace také najdete na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, které upozorňují na akce pořádané školou i třídou. U vchodu vedle velké nástěnky najdete informace od vedoucí stravování a je zde vyvěšen aktuální týdenní jídelníček.

Několik poznámek k oblečení

Každé dítě má v šatně svoji skříňku na oblečení a skříňku na boty, dále také látkový sáček na náhradní oblečení /spodní prádlo, ponožky, tepláky a triko/. Je třeba, aby děti do MŠ nosily pohodlné, popř. i starší oblečení, které může umazat - často pracujeme s barvami a ostatními materiály. Věci by měly být podpsané, některé děti si věci nepoznají. hlavně ty věci, které jsou nové. Pyžamo si děti do MŠ nosí v pondělí a v pátek jej odnášejí domů. Z bezpečnostních důvodů nedávejte dětem do školky pantofle. V šatní skříňce nenchávejte léky, potraviny, ostré předměty a udržujte zde společně s dětmi pořádek. Jiné osobní předměty a hračky si nosí dítě do MŠ jen po domluvě s paní učitelkou. Do MŠ si dítě může přinést jen plyšáka na spaní, popř. starší děti knížku.

A prosba na konec

Všechno oblečení i jeho součásti by měly být funkční - zipy, knoflíky... Kupujete-li obuv, vyberte takový typ, který si dítě dokáže samo obout. Při odchodu z MŠ kontrolujte, zda-li je prádlo použitelné na druhý den a je-li obráceno na líc.