SUBMENU

Akce mateřské školy

MĚSÍČNÍ PLÁN AKCÍ ve školním roce 2019/2020

Zde naleznete akce školy na každý měsíc s termíny, informacemi o tom, kdo se akcí účastní a kolik za akci zaplatíte. Některé akce školy se konají pravidelně každý měsíc, jiné jsou realizovány jednou či dvakrát ročně a jiné jsou ojedinělé. Akcí se zpravidla účastní všechny děti mateřské koly, ale ...

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Předběžný plán akcí na školní rok 2019/2020 Přesné termíny akcí budou zveřejněny každý měsíc na informačních nástěnkách v MŠ a na webových stránkách školy v sekci „Akce MŠ“. ZÁŘÍ – v tomto měsíci jsme se rozhodli neúčastnit se žádných akcí, důležitá je adaptace dětí na prostředí MŠ bez organizačn ...