SUBMENU

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Předběžný plán akcí na školní rok 2019/2020

Přesné termíny akcí budou zveřejněny každý měsíc na informačních nástěnkách v MŠ a na webových stránkách školy v sekci „Akce MŠ“.

 

ZÁŘÍ – v tomto měsíci jsme se rozhodli neúčastnit se žádných akcí, důležitá je adaptace dětí na prostředí MŠ bez organizačních změn

 

ŘÍJEN

 • třídní schůzky s rodiči, konzultační hodiny pro rodiče
 • podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2019
 • divadlo v MŠ

LISTOPAD

 • sférické kino
 • cvičení v Sokolovně

PROSINEC

 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • vánoční setkání s rodiči
 • divadlo v MŠ
 • vánoční prázdniny 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

LEDEN

 • přednáška pro rodiče o školní zralosti a připravenosti (PPP Domažlice)
 • návštěva ZŠ
 • divadlo v MŠ
 • pololetní prázdniny 31. 1. 2020
 • konzultační hodiny pro rodiče

ÚNOR

 • karneval
 • jarní prázdniny 17. 2. – 23. 2. 2020
 • divadlo v MŠ

BŘEZEN

 • testy školní zralosti
 • divadlo v MŠ
 • konzultační hodiny pro rodiče

DUBEN

 • Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020
 • Den otevřených dveří
 • bazén

 

KVĚTEN

 • baseballové turnaje
 • besídka pro rodiče
 • bazén

ČERVEN

 • rozloučení s předškoláky
 • školní výlet a třídní výlety
 • Den dětí
 • fotografování tříd
 • baseballové turnaje

 

V průběhu celého školního roku probíhá návštěva Sokolovny (od října do dubna), návštěva divadel a koncertů, knihovny, spolupráce s preventistkou Městské policie Domažlice a zubní preventistkou, jóga v MŠ a další akce. V letošním roce opět zahájíme i předplavecký výcvik v novém bazénu.

 

 

 

Přílohy