SUBMENU

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Předběžný plán akcí na školní rok 2020/2021

Přesné termíny akcí budou zveřejněny každý měsíc na informačních nástěnkách v MŠ a na webových stránkách školy v sekci „Akce MŠ“.

 

ZÁŘÍ – v tomto měsíci jsme se rozhodli neúčastnit se žádných akcí, důležitá je adaptace dětí na prostředí MŠ bez velkých organizačních změn

 

ŘÍJEN

 • třídní schůzky s rodiči, konzultační hodiny pro rodiče
 • podzimní prázdniny 29. 10. a 30. 10. 2020
 • divadlo v MŠ, sférické kino

LISTOPAD

 • cvičení v Sokolovně
 • screening předškolních dětí (školní připravenost)

PROSINEC

 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • vánoční setkání s rodiči
 • divadlo v MŠ
 • cvičení s Sokolovně
 • vánoční prázdniny 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021

LEDEN

 • přednáška pro rodiče o školní zralosti a připravenosti (PPP Domažlice)
 • návštěva ZŠ
 • divadlo v MŠ
 • cvičení v Sokolovně
 • pololetní prázdniny 29. 1. 2021
 • konzultační hodiny pro rodiče

ÚNOR

 • karneval
 • cvičení v Sokolovně
 • jarní prázdniny 22. 2. – 28. 2. 2021
 • divadlo v MŠ

BŘEZEN

 • testy školní zralosti
 • divadlo v MŠ
 • cvičení v sokolovně
 • konzultační hodiny pro rodiče

DUBEN

 • Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021
 • Den otevřených dveří
 • bazén

 

KVĚTEN

 • baseballové turnaje
 • besídka pro rodiče
 • bazén

ČERVEN

 • rozloučení s předškoláky
 • školní výlet a třídní výlety
 • Den dětí
 • fotografování tříd
 • baseballové turnaje

 

V průběhu celého školního roku probíhá návštěva Sokolovny (od října do března/dubna), návštěva divadel a koncertů, knihovny, spolupráce s preventistkou Městské policie Domažlice a zubní preventistkou, jóga v MŠ a další akce. V letošním roce nás čeká i předplavecký výcvik v bazénu a bruslení na zimním stadionu.

 

 

 

Přílohy