SUBMENU

2020/2021

PRVNÍ DEN VE ŠKOLCE

Během prvního dne jsme se seznámili s novými kamarády, pověděli si, jakou máme značku. Dále jsme si začali osvojovat pravidla třídy a objevovat svoji třídu - hračky, společenské hry a mnoho dalšího.

PROJEKTOVÝ DEN "BEZPEČNOST NA ULICI"

Během tohoto dne, který probíhal na školní zahradě se děti seznámily s paní policistkou, která jim ukázala vše, co ke své práci potřebuje. Po seznámení se děti rozdělily do skupin a pomocí mapy, kterou dostala každá skupina, hledaly jednotlivé stanoviště, kde plnily různé úkoly týkající se bezpeč ...

JÓGA

Tento den za námi přijela Síta, která si s dětmi zacvičila jógu. Děti dělaly různé cviky zvířátek a nakonec si se Sítou zahrály i hru. Jógu jsme si všichni užili.

DIVADLO ONDŘEJ

Dnes nás navštívilo divadlo Ondřej, které zahrálo dětem pohádku "Křízem krážem". Děti se do představení mohly i zapojit a pohádka se nám všem velice líbila.

ČERTI

Dnes nás navštívil čert, anděl a mikuláš. Děti pro ně měly připravené básničky a písničky. Za odměnu dostaly balíčky plné dobrot.

HALLOWEEN U MOTÝLKŮ

Během tohoto tématu si děti ze třídy Motýlků užily mnoho zábavy a legrace. Vydlabaly si dýně, převlékly se do masek a vyzkoušely mnoho pokusů.

VÁNOČNÍ NADÍLKA

Tento den do všech tříd přiletěl Ježíšek. Děti byly moc hodné a proto dostaly mnoho krásných dárečků. Po rozbalení všech dárků, jsme si s novými hračkami pohráli.

VÝSTAVA BETLÉMŮ

Dnes jsme navštívili Chodské muzeum, kde jsme měli možnost prohlédnout si nejrůznější betlémy. Dětem se návštěva moc líbila a užily si jí.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Dnes jsme se s dětmi sešli na školní zahradě, kde jsme si rozsvítili vánoční stromeček a rozbalili společné dárky.

ZIMNÍ RADOVÁNKY

Napadl nám sníh a my jsme vyrazili na kopec bobovat. Děti měly radost a užili jsme si mnoho zábavy.