SUBMENU

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

V pondělí 24. 8. 2020 v 16:00 se koná informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí k docházce na školní rok 2020/2021. 

Milí rodiče a zákonní zástupci žádáme Vás tímto o účast. Na schůzce získáte informace o organizaci v mateřské škole, zařazení dětí do jednotlivých tříd, seznámíte se Školním řádem, obdržíte další dokumenty potřebné k docházce Vašeho dítěte do MŠ apod.

Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, vyzvedněte si dokumenty k vyplnění v MŠ Zahradní po telefonické domluvě nejpozději do 28. 8. 2020.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.