SUBMENU

PŘEDŠKOLÁCI DOMA

CO S PŘEDŠKOLÁKY

Milí rodiče, v této sekci bychom Vám chtěli nabídnout několik činností vhodných pro předškoláky a to především pro ty, kteří mají od září 2020 nastoupit k povinné školní docházce v základní škole. Nabídku budeme postupně doplňovat a aktualizovat. Berte toto jako podporu a nápadník, jak rozvíjet r ...

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má mít dítě před vstupem do základní školy. Celé znění naleznete v příloze.

Odkazy na zajímavé webové stránky

Zde naleznete různé odkazy na webové stránky s nápady a typy, co s předškolními dětmi můžete dělat doma. Mnoho z odkazů jsme získali od maminek předškolních dětí, které mají s nimi dobré zkušenosti. Dále zde naleznete pár rad, jak s dětmi mluvit o Coronaviru, či odkazy na potřebné instituce, úřad ...

OBLASTI ROZVOJE DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

OBLASTI ROZVOJE DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Dítě a jeho tělo (oblast biologická) Fyzický rozvoj a pohybová koordinace Jemná motorika, koordinace ruky a oka Sebeobsluha Zdraví, bezpečí Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) Jazyk a řeč Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumív ...

ÚKOLNÍČEK PRO PŘEDŠKOLÁKY

Milí rodiče, v ÚKOLNÍČKU PRO PŘEDŠKOLÁKY každý týden najdete nové úkoly, které budou vždy tematické (např. jaro, Velikonoce, mláďátka) a sestaveny tak, aby rozvíjely různé oblasti vzdělávání předškolních dětí. Plnění úkolů není povinné, berte je jako námět pro vhodné využití času s předškolákem. ...

✔ Rozvoj řeči

Dítě na konci předškolního vzdělávání by mělo spontánně vyprávět zážitky, vyslovovat správně hlásky a mluvit zřetelně a gramaticky správně. Mělo by znát většinu slov a výrazů, které jsou běžně používané v jeho prostředí. Slovní zásoba by měla být přiměřeně bohatá a využívaná. Dítě by mělo být sch ...

✔ Rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky

Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky by mělo umět pracovat se stavebnicemi, skládankami, zvládat výtvarné činnosti, kreslit, malovat, vytrhávat, stříhat, lepit a zacházet správně s jednoduchými rytmickými hudebními nástroji. Dítě by také již mělo upřednostňovat pravou či levou ruk ...

✔ Rozvoj zrakového vnímání

Předškolák by měl být schopný zaregistrovat změny ve svém okolí, rozlišit tvary předmětů (základní geometrické tvary), základní barvy, barvy složené i odstíny barev. Měl by dokázat rozpoznat odlišnosti v detailech, ohalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob nebo z ...

✔ Rozvoj sluchového vnímání

Dítě předškolního věku by mělo zvládnout rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus. Sluchem by mělo být schopné rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech.

✔ Rozvoj předmatematických představ a časoprostorové orientace

V této části Vám nabídneme činnosti s dětmi, které rozvíjí předmatematické představy. Dítě by mělo v rámci této oblasti zvládnout rozpoznat geometrické tvary (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), mělo by rozumět a správně používat základní pojmy označující velikost (malý-velký, větší-menší, nej ...