SUBMENU

SPOLUPRÁCE S PPP Domažlice

Spolupráce s PPP Domažlice

Mateřská škola Domažlice spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou v Domažlicích při realizaci seminářů pro rodiče (logopedie a školní připravenost), při realizaci screeningových vyšetřeních či vyšetřeních školní zralosti, která se konají v jednotlivých mateřských školách. Další spoluprá ...

Nabídky reedukačních programů pro děti

Pedagogicko psychologická poradna v Domažlicích nabízí reedukační programy pro děti předškolního věku.