SUBMENU

Spolupráce s PPP Domažlice

Mateřská škola Domažlice spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou v Domažlicích při realizaci seminářů pro rodiče (logopedie a školní připravenost), při realizaci screeningových vyšetřeních či vyšetřeních školní zralosti, která se konají v jednotlivých mateřských školách. Další spolupráce se týká dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, při vypracování individuálních vzdělávacích plánů či realizaci podpůrných opatření a doporučení.