Jarní tradice

Děti ze zelené třídy si vyrobily čarodějná košťátka a zasoutěžily si s nimi, potom nazdobily májku a postavily ji na školní zahradě.