Muzeum Chodska

Dne 30.1.2023 jsme si s dětmi prohlédli expozici a povídali o historii Domažlic.