Návstěva ZŠ Komenského

Návštěva chemických pokusů a chovatelského kroužku v ZŠ Komenského