Služebna městské policie

Dne 19.9.2022 si byly děti prohlédnout budovu Městské policie v Domažlicích.