SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA SYNDROMU – PONOŽKOVÝ DEN – 21. 3. 2023