Screeningové vyšetření

Vážení rodiče,

v pondělí 28. 11. 2022 od 8 hodin proběhne v mateřské škole screeningové vyšetření předškolních dětí. Jedná se o posouzení aktuálního rozvoje schopností a dovedností předškolního dítěte. Nejedná se o vyšetření školní zralosti s vyjádřením se k nástupu do ZŠ. Rodiče obdrží informace o aktuálním vývoji dítěte a možnosti dalšího rozvoje a náměty k možné kompenzaci případných nedostatků. Výstupem vyšetření bude orientační zpráva, kterou bude možné konzultovat s pracovníky PPP Domažlice.

Vyšetření probíhá v prostorách MŠ, vedou jej odborní pracovníci PPP na základě Vašeho písemného souhlasu.

Pokud budete mít zájem o screeningové vyšetření, sdělte toto učitelkám ve své třídě, které Vám předají potřebné formuláře k vyplnění. Vyplněné je pak odevzdejte nejpozději do středy 23. 11. 2022 učitelkám.