Spolupráce s PPP Domažlice

Jak spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou?

  • společně realizujeme setkávání s rodiči na téma školní zralost a připravenost a logopedie
  • realizujeme screeningová vyšetření a vyšetření školní zralosti přímo v MŠ
  • spolupracujeme při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů či realizaci podpůsných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • prostřednictvím mateřské školy nabízí poradna reedukační programy pro děti předškolního věku (grafomotorika, HYPO, KUMOT).

Odkaz na webové stránky PPP Domažlic, kde najdete všechny potřebné informace, formuláře, provozní dobu, kontakty na pracovníky: Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň – Domažlice (pepor-plzen.cz)