O mateřské škole – MŠ Zahradní

Mateřská škola – ZAHRADNÍ 471

Školní vzdělávací program: „Školka na paloučku“

Kapacita školy: 79 dětí

Provozní doba: 6:30 – 17:00

Mateřská škola je v patrové budově se třemi běžnými třídami a jednou speciální třídou pro děti s více vadami. Je nejstarší budovou mateřské školy postavenou k tomuto účelu v Domažlicích. Budova má dva vchody. Hlavním vchodem se dostanete do 2. třídy ČMELÁKŮ, 3. třídy BERUŠEK a 4. třídy BROUČKŮ (speciální třída), vedlejším vchodem, z levé strany budovy, vcházíte k 1. třídě MOTÝLKŮ a k ředitelně.

Mateřská škola se nachází v klidné části města v zástavbě rodinných domů s nedalekým sídlištěm. Mateřskou školu obklopuje z jižní strany velká zahrada se vzrostlými stromy, které v letních měsících poskytují dětem dostatek stínu. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Poloha školy umožňuje dětem rychle se dostat do přírody, ale i do centra města. Naše škola se nachází ve městě, které má bohatou historii a stále se zde udržují folklorní tradice, proto se cílem našich vycházek stává nejen blízká příroda, ale i historické náměstí a muzeum Chodska, aby děti měly povědomí o tom, v jakém městě žijí. Prožitkové učení je každodenní součástí pobytu dětí v mateřské škole i venku v přírodě, každý den objevujeme něco nového.

Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a nabízíme vzdělávání dětí od 3 do 6 (7) let. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu pod názvem „Školka na paloučku“. Pedagogická práce učitelek mateřské školy směřuje k individualizaci. Speciální péče je věnována dětem se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě pro děti s více vadami i v běžných třídách. Máme na paměti, že dítě je samostatnou osobností, roste a vyvíjí se nestejnoměrně, podle osobnostních individuálních odlišností. 

V mateřské škole funguje kroužek malých hasičů „SOPTÍCI“, který vedou učitelky ze 2. třídy ČMELÁKŮ.

Úkolem, který jsme si vzali za svůj, je vytvořit prostředí plné pohody a porozumění, ve kterém se děti cítí dobře a mohou tak nerušeně růst nejen fyzicky, ale i duševně a rozvíjet své schopnosti svým individuálním tempem s naší pomocí. Doba strávená v mateřské škole by měla být pro dítě příjemná, s pocitem bezpečí a jistoty. Potom můžeme cestou přirozené výchovy rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě, které hravě zvládne přestup z mateřské školy na školu základní.

Náš pracovní tým tvoří: učitelky, asistentky pedagoga, kuchařky, uklízečky a účetní.


Jednoduchá věta: „S úsměvem jde všechno lépe.“ se stala mottem zaměstnanců naší školy.