MAPA KONTAKTŮ

Mapa kontaktů slouží rodičům dětí, které mají problémy ve vzdělávání. Mapa rodičům ukáže, kam se mohou obrátit, koho kontaktovat, v případě komplikací.