Náš kolektiv – MŠ Poděbradova

Zástupkyně ředitelky: Jana Gramanová

Červená třída – BERUŠKY

učitelky: Václava Šalomová, Kamila Lamačová

Zelená třída – ŽABIČKY

učitelky: Ivana Řezáčková, Jana Gramanová

Žlutá třída – VČELIČKY

učitelky: Jitka Hrbáčková, Barbora Panošová

Modrá třída – RYBIČKY

učitelky: Vladislava Babková, Bc. Michaela Fliegelová

Provozní pracovnice:

kuchařky: Jaroslava Hánová, Anna Pinkrová

uklízečky: Radka Copáková, Andrea Krinesová