SUBMENU

Aktuálně

SCHŮZKY RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Milí rodiče, zveme Vás na schůzky, na kterých se dozvíte základní informace o provozu mateřské školy, kam bylo Vaše dítě přijato, o režimu dne či o akcích v průběhu školního roku. Seznámíte se se školním řádem a dalšími dokumenty školy. Dozvíte se, jakým způsobem hradit úplatu za školné a stravné ...

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH: MŠ Zahradní bude uzavřena v termínu 29. 7. - 23. 8. 2019. MŠ Poděbradova bude uzavřena v termínu 1. 7. - 26. 7. 2019. MŠ Michlova bude uzavřena v termínu 15. 7. - 9. 8. 2019. V přípravném týdnu od 26. 8. - 30. 8. 2019 budou v provozu již všechny mat ...

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, zákonné zástupce na DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, který se koná 17. dubna 2019 od 8:00 do 16:00 ve všech budovách mateřských škol - Zahradní 471, Poděbradova 53 a Michlova 565. ...

Potvrzení o zaplacení školného za rok 2018

Potvrzení o úhradách plateb školného za předškolní vzdělávání za rok 2018 pro účel slevy na dani budou vydávány v kanceláři vedoucí školní jídelny v MŠ Michlova od 28. 1. 2019. Po předchozí telefonické domluvě s vedoucí školní jídelny Helenou Horáčkovou, možno vyzvednout v kterékoli MŠ. Potvrzení ...

Semináře pro rodiče

Milí rodiče, rádi bychom Vás pozvali na přednášku o školní zralosti a logopedické prevenci dětí předškolního věku. Seminářem nás provedou speciální pedagožky Pedagogicko psychologické poradny Domažlice Mgr. Linda Látková a Mgr. Marie Tichá. Seminář je především pro rodiče „předškoláků“, ale jsou ...

ŽÁDOST

VÁŽENÍ RODIČE, ŽÁDÁME VÁS O DODRŽOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU. PŘIVÁDĚJTE VAŠE DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZDRAVÉ, BEZ ZNÁMEK NEMOCI. RESPEKTUJTE ZDRAVÍ OSTATNÍCH DĚTÍ I PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY. DĚKUJI Mgr. Lenka Žáková ředitelka MŠ Domažlice

VÝŠE ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHONA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Výše školného na školní rok 2018/2019 bude činit 300,- Kč na měsíc a to od 1. 9. 2018. Stravné pro děti do 6 let činí 35,- Kč a pro děti ve věku 7 až 10 let 38,- Kč. Cena stravného zahranuje dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Období školního roku 2017/2018 začne v pondělí 3. září 2018 a bude ukončeno v pátek 28. června 2019. Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3 ...