AKTUÁLNÍ PROJEKTY

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM KNIHOVNA

Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace je zapojena do projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004879

Název projektu: Vzdělávací centrum knihovna

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Díky tomuto projektu předškolní děti navštěvují Knihovnu Boženy Němcové v Domažlicích, kde se vzdělávají v kroužku Malý technik.

OPERAČNÍ PROGRAM JANA AMOSE KOMENSKÉHO

Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace je zapojena do projektu OP JAK. V rámci projektu můžeme realizovat inovativní vzdělávání pro děti, setkávání rodičů, sdílení zkušeností pedagogů či jejich vzdělávání apod. a tím zkvalitnit celkovou úroveň vzdělávání dětí a spolupráce školy a rodiny.

UKONČENÉ PROJEKTY