SOPTÍCI

Pod názvem Soptíci se ukrývá kroužek hasičské přípravky v mateřské škole, do kterého se mohou zapojit všechny děti, které se rády hýbou a chtějí se naučit speciální hasičské dovednosti. Kroužek a tréninky probíhají v rámci vzdělávání nepravidelně několikrát za měsíc.

Jak to vše začalo

Vše začalo na jaře roku 1995 příchodem pana Petra Ouřady do Mateřské školy v Zahradní ulici s prosbou o spolupráci. Jeho nápad – naučit malé předškoláky formou hry základní hasičské dovednosti – se stává za přispění učitelek Ludmily Šotové a Vlasty Machtové i prvních osmi Soptíků skutečností. Tak vznikla první hasičská přípravka v České republice.

Děti nadšeně rozhazují hadice, ovládají páčky rozdělovače, spojují a rozpojují půlspojky, savice, proudnice i sací koš, hasí vodou domažlickou bránu, při mini útoku užívají Petrem zhotovené speciální malé nářadí, domlouvají se hasičskou signalizací a překonávají štafetové úseky s různými úkoly.

Výsledky čtyřměsíčního hraní na hasiče poprvé předvádějí 18.6.1995 v Mrákově. A pak se rozbíhá kolotoč zajímavých akcí:

– ukázka na Mistrovství ČR v hasičském sportu v Hradci Králové, ve Zlíně, v Meziboří, ve Vlašimi…

– ukázka na Václavském náměstí v Praze

– ukázka ve Snídani s Novou v roce 1998

– Soptíci účinkují na oslavách založení Sborů dobrovolných hasičů, oslavách založení obcí, kulturních, sportovních i společenských akcích např. Chodov u Karlových Varů, Stod, Plzeň, Přeštice, Folmava, Balylon, Švihov, Klimkovice, Čelákovice, Břehy, Sovětice a mnoho dalších zajímavých míst.

Pravidelně se také účastníme zimního setkání mladých hasičů, kde předvádíme co všechno známe: topografické značky, signály rukou, uzle a další hasičské dovednosti.

Po odchodu na základní školu mohou děti pokračovat v hasičské práci u našeho sboru s mladými hasiči.

Soptíci několikrát nafotili i kalendář. Během 27 let naší existence prošlo přípravkou více než 150 dětí. Cvičíme pravidelně při mateřské škole v Domažlicích.

Dnes hasičskou přípravku vedou učitelky Bc. Alena Mlezivová a Dana Tomanová.