O mateřské škole – MŠ Poděbradova

Mateřská škola má kapacitu 99 dětí – 4 třídy.

Provoz MŠ je od 6.30 – 17.00 hodin.

Ve třídách jsou děti různých věkových kategorií (3 – 6 let).

Třídy jsou barevně rozdělené:

Červená třída – BERUŠKY
Zelená třída – ŽABIČKY
Žlutá třída – VČELIČKY
Modrá třída – RYBIČKY

Proto její neoficiální název je BAREVNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA.

„Naše školka barevná je,
každý si tu moc rád hraje.
Dovádíme, skotačíme,
nikdy se však nemračíme.“


Mateřská škola je umístěna nedaleko centra města, vedle autobusového nádraží. Zahrada školy je vzdálená asi 200 m od objektu, v klidnější vilové části města.

Ve školce pracuje 8 kvalifikovaných učitelek a 4 správní zaměstnanci. Všichni usilují o to, aby se děti v MŠ cítily dobře, spokojeně a bezpečně, aby třída byla pro děti kamarádským prostředím, které rády navštěvují.

Učitelky s dětmi navštěvují bazén, saunu, sportovní halu, knihovnu, chodí na divadelní představení, koncerty, oslavují Vánoce, Velikonoce, MDD, podnikají výlety, realizují rozloučení s předškoláky, vystoupení pro seniory, výstavy výtvarných prací, karneval, atd.

Naše MŠ chce být zázemím, kam se děti i jejich rodiče těší, kde se cítí dobře a spokojeně. Snažíme se být školou plnou úsměvů a radosti, kde si děti osvojují základní životní hodnoty, schopnost učení, získávají samostatnost a schopnost se projevovat jako individuální osobnost.

Motto:“ Nemůžeme všechny děti naučit všemu, ale můžeme všechny děti učinit šťastné.“  

Dr. Zdeněk Matějček

Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího plánu Barevná mateřská škola, který vychází z RVP PV.