O nás

Název: Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace

Adresa: Zahradní 471, 34401, Domažlice

IČO: 75006111

Telefon: 379 724 565

Ředitelka: 703 187 534
E-mail: ms.domazlice@seznam.czms4.domazlice@seznam.cz

Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 spojením pěti mateřských škol v Domažlicích.

Od 1. 1. 2018 jsou součástí příspěvkové organizace tři mateřské školy v Domažlicích.


Místa poskytovaného vzdělávání MŠ Domažlice:

 • kmenová škola Zahradní 471 – ředitelství 
  tel.: 379 724 565 

ředitelka Mgr. Lenka Žáková

 • pracoviště Poděbradova 53
  tel.: 379 722 437
  zástupkyně pro pracoviště Jana Gramanová
 • pracoviště Michlova 565
  tel.: 379 724 407
  zástupkyně pro pracoviště Anna Svobodová

Zřizovatel: Město Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice

Kam směřujeme

Pečujeme o zdraví dětí ve smyslu správného psychického a fyzického rozvoje, rozvíjíme a obohacujeme jejich sociálně-kulturních postoje a hodnoty k sobě samému i k ostatním dětem a dospělým, probouzíme je k zájmu o poznávání světa, který nás obklopuje a touze naučit se něco nového. Díky tomu dítě získá určitou míru samostatnosti a připravenosti, která je důležitá pro vstup na základní školu. Nabyté znalosti, schopnosti a zkušenosti mu pak tento krok usnadní. Chceme, aby dítě, které opouští naši mateřskou školu bylo samostatné, zdravě sebevědomé a dokázalo se orientovat ve společnosti lidí a bylo připravené na další vzdělávání a život.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Markéta Vlková