Školní jídelna a platby

vedoucí školní jídelny: Helena Horáčková (sídlí v MŠ Michlova 565)

telefon: 379724407

Kolik za školku zaplatíte

– celková částka se skládá ze školného a stravného

Úplata za předškolní vzdělávání (tzv. školné) pro školní rok 2023/2024 činí 300,- Kč za měsíc.

Stravné

děti do 6 let – 47,- Kč děti 7- 10 let – 50,- Kč

Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání platí pouze stravné.

Pro platby si ve své bance zřiďte INKASO s minimální částkou 1500,- Kč. Potvrzení o inkasu předejte nejpozději do poloviny září učitelkám ve třídě, vedoucí školní jídelny nebo účetní v kanceláři ředitelky. Částky za školné a stravné si inkasujeme k 15. dni následujícího měsíce zpětně.

Číslo účtu mateřské školy: 181569748/0300