Základní informace k podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání

JAK PODAT ŽÁDOST O PŘIJETÍ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU

Na této stránce naleznete dva formuláře, které je potřeba vyplnit a osobně odevzdat v kanceláři ředitelky mateřské školy v MŠ Zahradní 471 v Domažlicích.

Formuláře jsou stejné pro všechny mateřské školy, ale je nutné předem se informovat, zda je v nějaké mateřské škole místo.

Další informace k zápisu získáte u ředitelky mateřské školy na tel. čísle: 703187534

Zápis na školní rok 2023/2024 bude probíhat 3. 5. 2023 (náhradní termín 10. 5. 2023). Bližší informace k zápisu a formuláře budou zveřejněny v dubnu 2023.