Základní informace k zápisu

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Výsledky zápisu naleznete nejpozději 30. 5. 2023 zde na webových stránkách mateřské školy a na vstupních dveřích všech budov mateřských škol.

Kladná rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny na seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Tato rozhodnutí jsou považována tímto za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí budou rodičům zaslána poštou nebo budou rodiče vyzváni k osobnímu vyzvednutí.

Pokud dítě nastoupí do jiné mateřské školy, dejte toto neprodleně na vědomí ředitelce školy, popř. můžete před vyvěšením výsledků zápisu vzít svou žádost o přijetí zpět. Tak se uvolní místo pro další zájemce.