Žádost o přestup na jinou MŠ

Pokud plánujete přestup Vašeho dítěte do jiné z mateřských škol organizace, využijte formuláře Žádost o přestup. Vyplněnou žádost předejte nejpozději do 15. května ředitelce mateřské školy.