Informace k průběhu zápisu na školní rok 2023/2024

PRŮBĚH ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Pro mateřské školy: Zahradní 471, Michlova 565, Poděbradova 53

Zápisy do MŠ budou probíhat v mateřské škole Zahradní 471 a to 3. 5. 2023 od 8:00 do 16:00 a v náhradním termínu 10. 5. 2023 od 8:00 do 12:00.

ZÍSKÁNÍ FORMULÁŘŮ

 • na místě v den zápisu
 • na webových stránkách (formuláře k zápisu)
 • vyzvednutí ve všech MŠ (Den otevřených dveří 20. 4. 2023)                              

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ – nejpozději do 16. 5. 2023 na MŠ Zahradní

 • osobně v den zápisu
 • jiný den dle telefonické či osobní domluvy

Všechny formuláře musí být řádně vyplněny a podepsány oběma rodiči.

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A DOKUMENTY

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • Evidenční list s potvrzením od lékaře o očkování dítěte
 • kopie rodného listu
 • občanský průkaz pro kontrolu údajů
 • popř. doporučení ze školského poradenského zařízení, povolení k pobytu, rozhodnutí o péči

ZÍSKÁNÍ EVIDENČNÍHO ČÍSLA

– je potřebné k identifikaci dítěte při uveřejnění přijetí na webových stránkách a vývěskách na budovách MŠ a obdržíte jej při převzetí formulářů nebo při jejich odevzdání:

 • osobně

POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 • děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let

INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

 • v úterý 23. 8. 2022 od 16 hodin ve všech mateřských školách (Zahradní, Michlova, Poděbradova)

Pro případné dotazy volejte: 379724565, 703187534