Jak podat žádost o přijetí v průběhu školního roku

Na této stránce naleznete dva formuláře, které je potřeba vyplnit a osobně odevzdat v kanceláři ředitelky mateřské školy v MŠ Zahradní 471 v Domažlicích.

Formuláře jsou stejné pro všechny mateřské školy, ale je nutné předem se informovat, zda je v nějaké mateřské škole místo.

Další informace k zápisu získáte u ředitelky mateřské školy na tel. čísle: 703187534

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 BUDE PROBÍHAT V PRVNÍ POLOVINĚ KVĚTNA 2023.