SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční ve ČTVRTEK 13. 6. 2024 v 16 hodin ve všech budovách mateřských škol – Zahradní, Michlova a Poděbradova.

Na schůzce budete seznámeni s průběhem vzdělávání v MŠ, organizací a dalšími informacemi, které se týkají provozu MŠ, povinností rodičů, rozdělení dětí do tříd atd. Současně obdržíte několik formulářů, které je potřeba vyplnit a odevzdat nejpozději v den nástupu dítěte.

Účast na schůzce je nutná. Pokud se nemůžete schůzky zúčastnit, kontaktujte ředitelku MŠ, popř. zástupkyně na jednotlivých pracovištích a domluvte si individuální termín.