ROZDĚLENÍ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO TŘÍD

Mateřská škola Domažlice,p.o., Poděbradova 53, Domažlice

Rozdělení nově přijatých dětí na školní rok 2024/2025 do tříd:

Červená třída:

Děti s evidenčním číslem: 29, 37, 50, 54, 60, 64, 66, 68, 88, 89, 79, 90

Zelená třída:

Děti s evidenčním číslem: 1, 36, 61, 62, 63, 75, 92

Žlutá třída:

Děti s evidenčním číslem: 67, 72, 81, 83, 69, 85

Modrá třída:

Děti s evidenčním číslem: 13, 28, 33, 38, 71