ROZDĚLENÍ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO TŘÍD

Rozdělení nově přijatých dětí do tříd

1. třída – MOTÝLCI

Děti s evidenčním číslem: 4, 10, 14, 15, 17, 58

2. třída – ČMELÁCI

Děti s evidenčním číslem: 5, 11, 25

3. třída – BERUŠKY

Děti s evidenčním číslem: 7, 12, 18, 19, 21, 23, 30, 52, 53

4. třída – BROUČCI

Děti s evidenčním číslem: 22