ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – ZMĚNA OD 1. 9. 2024

Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2024 bude úplata za předškolní vzdělávání 400,-Kč měsíčně. Školné se zvyšuje na základě usnesení 52. schůze rady města Domažlice.

Školné neplatí děti v povinném roce před nástupem do základní školy, tzn. děti které dovršily do konce srpna 2024 pěti let a děti s odkladem školní docházky.