Individuální konzultace s rodiči

Vážení rodiče,

v měsíci listopadu proběhnou na naší MŠ individuální konzultační hodiny s rodiči. Na konzultaci budete mít možnost hovořit s učitelkami svého dítěte o tom, jaké Vaše dítě dělá pokroky či jaké má problémy ve vzdělávání.

Budete moci nahlédnout do pedagogické diagnostiky či portfolia dítěte.

V případě zájmu si termín konzultace domluvte s učitelkou svého dítěte.

Těšíme se na setkání.