VÝSLEDKY ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, rozhodla na základě žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Děti byly přijaty pod těmito registračními čísly na jednotlivá místa vzdělávání:

  MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAHRADNÍ 471 
2přijato od 1. 9. 2023
3přijato od 1. 9. 2023
4přijato od 1. 9. 2023
5přijato od 1. 9. 2023
7přijato od 1. 9. 2023
10přijato od 1. 9. 2023
11přijato od 1. 9. 2023
14přijato od 1. 9. 2023
29přijato od 1. 9. 2023
51přijato od 1. 9. 2023
79přijato od 1. 9. 2023
82přijato od 1. 9. 2023
83přijato od 1. 9. 2023
94přijato od 1. 9. 2023
98přijato od 1. 9. 2023
  MATEŘSKÁ ŠKOLA PODĚBRADOVA 53 
1přijato od 1. 9. 2023
16přijato od 1. 9. 2023
17přijato od 1. 9. 2023
18přijato od 1. 9. 2023
19přijato od 1. 9. 2023
20přijato od 1. 9. 2023
24přijato od 1. 9. 2023
25přijato od 1. 9. 2023
26přijato od 1. 9. 2023
30přijato od 1. 9. 2023
31přijato od 1. 9. 2023
33přijato od 1. 9. 2023
34přijato od 1. 9. 2023
36přijato od 1. 9. 2023
38přijato od 1. 9. 2023
39přijato od 1. 9. 2023
40přijato od 1. 9. 2023
41přijato od 1. 9. 2023
42přijato od 1. 9. 2023
43přijato od 1. 9. 2023
44přijato od 1. 9. 2023
52přijato od 1. 9. 2023
56přijato od 1. 9. 2023
78přijato od 1. 9. 2023
80přijato od 1. 9. 2023
84přijato od 1. 9. 2023
85přijato od 1. 9. 2023
88přijato od 1. 9. 2023
90přijato od 1. 9. 2023
92přijato od 1. 9. 2023
93přijato od 1. 9. 2023
95přijato od 1. 9. 2023
99přijato od 1. 9. 2023
100přijato od 1. 9. 2023
103přijato od 1. 9. 2023
104přijato od 1. 9. 2023
105přijato od 1. 9. 2023
107přijato od 1. 9. 2023
108přijato od 1. 9. 2023
  MATEŘSKÁ ŠKOLA MICHLOVA 565 
15přijato od 1. 9. 2023
22přijato od 1. 9. 2023
23přijato od 1. 9. 2023
35přijato od 1. 9. 2023
46přijato od 1. 9. 2023
47přijato od 1. 9. 2023
49přijato od 1. 9. 2023
53přijato od 1. 9. 2023
54přijato od 1. 9. 2023
55přijato od 1. 9. 2023
59přijato od 1. 9. 2023
60přijato od 1. 9. 2023
61přijato od 1. 9. 2023
62přijato od 1. 9. 2023
65přijato od 1. 9. 2023
66přijato od 1. 9. 2023
74přijato od 1. 9. 2023
75přijato od 1. 9. 2023
76přijato od 1. 9. 2023
77přijato od 1. 9. 2023
86přijato od 1. 9. 2023
91přijato od 1. 9. 2023
97přijato od 1. 9. 2023
106přijato od 1. 9. 2023
109přijato od 1. 9. 2023
110přijato od 1. 9. 2023

Výsledky zápisu zveřejněny dne 30. 5. 2023.

Schůzky rodičů nově přijatých dětí se budou konat ve všech mateřských školách dne 23. 8. 2023 od 16 hodin.

                                                                                                        Mgr. Lenka Žáková

                                                                                                        ředitelka MŠ Domažlice