SCHŮZKY PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Schůzky se uskuteční v úterý 29. 8. od 16 hodin v MŠ Michlova a v MŠ Poděbradova. Schůzka v MŠ Zahradní je ZRUŠENA, termín bude upřesněn v průběhu září.

Prosíme rodiče, kteří se nemohou dostavit na schůzku, aby si po domluvě vyzvedli formuláře k docházce v jiném čase. V MŠ zahradní je možné vyzvednout formuláře v úterý 29. 8. a ve středu 30. 8. v době od 9 do 16 hodin. Řádně vyplněné formuláře pak odevzdejte nejpozději 4. 9. 2023 s nástupem dítěte.

V týdnu od 28. 8. do 1. 9. 2023 včetně probíhá ve všech mateřských školách prázdninový provoz (děti jsou sloučené do méně tříd). Pokud potřebujete, aby Vaše dítě nastoupilo již v tento den, informujte o tom osobně na schůzce rodičů nebo telefonicky vedení MŠ. Školní rok začíná v pondělí 4. 9. 2023, kdy bude zahájen i v MŠ běžný provoz ve všech třídách.