STÁVKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE DOMAŽLICE

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

dne 20. 11. 2023 mi bylo stávkovým výborem oznámeno, že se téměř všichni zaměstnanci mateřské školy zapojí do stávky 27. 11. 2023. Jako ředitelka mateřské školy nebudu zaměstnancům ve stávce bránit.

Já osobně se s cíli stávky, které byly předloženy Českomoravským odborovým svazem, ztotožňuji. I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že plánovaná úsporná opatření mohou výrazně snížit kvalitu českého školství.

Pokud ke stávce dojde, budou všechna pracoviště Mateřské školy, p. o. (Michlova, Zahradní, Poděbradova) v pondělí 27. 11. 2023 uzavřena z organizačních důvodů.

CÍLE STÁVKY, KTERÉ CHCEME PODPOŘIT:

  • ZABRÁNIT SNIŽOVÁNÍ HODIN VĚNOVANÝCH VÝUCE (tzn. zabránit zvyšování počtu dětí ve třídách, zabránit omezení dělení tříd na skupiny pro efektivnější vzdělávání, zabránit omezování volitelných předmětů…)
  • ZABRÁNIT SNIŽOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO ASISTENTY PEDAGOGA (tzn. zabránit ohrožení společného vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, omezení počtu asistentů ve škole)
  • ZABRÁNIT SNIŽOVÁNÍ PLATŮ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (zabránit odchodu kuchařek a uklízeček ze škol, zabránit snížení kvality a dostupnosti školního stravování)

CHCEME, ABY VZDĚLÁVÁNÍ BYLO KVALITNÍ. DŮVODEM STÁVKY NEJSOU PLATY UČITELŮ. CHCEME ZABRÁNIT CELKOVÉMU SNIŽOVÁNÍ VÝDAJŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ.

MY SI NEBEREME VAŠE DĚTI JAKO RUKOJMÍ, PRÁVĚ KVŮLI NAŠEMU VNITŘNÍMU MORÁLNÍMU ZÁVAZKU VŮČI DĚTEM, BERE STÁT JAKO RUKOJMÍ NÁS, LIDI Z ČESKÝCH ŠKOL.

JE NÁM LÍTO, ŽE NĚKTERÝM Z VÁS ZKOMPLIKUJEME DEN, ALE I TAK VĚŘÍME, ŽE NÁS PODPOŘÍTE A POCHOPÍTE, ŽE TÍMTO BOJUJEME ZA LEPŠÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ PRO VAŠE DĚTI.

V Domažlicích dne 21. 11. 2023

Mgr. Lenka Žáková, ředitelka MŠ