Vyšetření školní zralosti dětí

Dne 14. března 2024 proběhne v mateřské škole vyšetření školní zralosti dětí pracovnicemi PPP Domažlice.

Před vyšetřením zákonní zástupci vyplní tyto formuláře:

Žádost o poskytnutí poradenské služby

Informovaný souhlas

Sdělení rodičů

U dětí, které absolvovaly screening 21. 11. 2023 postačí pouze žádost a informovaný souhlas.